Organisatie

K.R.A-G, het Kommitee Revue Awt-Gelaen, is vanaf de oprichting in december 2003 een geheel zelfstandige stichting met een eigen stichtingsbestuur.
Los van alle andere verenigingen en stichtingen in Oud-Geleen, maar er wel midden tussen in.
En in een prima samenwerking ermee.

Het bestuur van de stichting K.R.A-G bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Ben van Moorsel
Secretaris Dominique Willems
Penningmeester Piet Schreurs
Creatieve Proces Coördinatie Anita Jetten
Techniek Henri Ruipers
   


Ben van Moorsel
is voorzitter van het stichtingsbestuur. Zijn aandacht gaat uit naar alle terreinen waarop de andere bestuursleden actief zijn. Hij houdt zich op de hoogte waarmee zij bezig zijn en zorgt ervoor dat ze daar regelmatig met elkaar over vergaderen.

Secretaris Dominique Willems houdt zich daarin o.a. bezig met het beheer van het medewerkersbestand. Verder verzorgt zij de communicatie met de medewerkers, de gemeente, sponsoren, verenigingen, etc... En uiteraard is zij verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen. Verder deze website. Maar bijvoorbeeld ook met de vormgeving van de folders, flyers, programmaboekjes en entreebewijzen.

Piet Schreurs is verantwoordelijk voor de financiële activiteiten. Hij is actief bezig met de subsidies, de sponsoring en de bijbehorende advertenties, maar ook met de entreekaarten, de verkoop er van en met de toegangscontrole.

Anita Jetten is de spil tussen de spelers, regisseur, muzikanten en de diverse werkgroepen. Zij zorgt ervoor dat alle creatieve processen op elkaar zijn afgestemd.  De begeleiding van de spelers en schrijvers is ook een van de taken waar Anita zorg voor draagt. 

Henry Ruipers is de man van de techniek. Onder zijn aandacht vallen dus het licht en geluid, maar ook het decor. En dus houdt hij zicht op de planning en de ontwerpen, van de bestelling tot het beheer er van.